Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

[ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΟ] ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ;


Οι επιστήμονες προειδοποίησαν: Καινούργιο παθογόνο, σχετικά με τα Μεταλλαγμένα, όχι μόνο μπορεί να σκοτώσει «αυτόματα» φυτά, αλλά και να προκαλέσει εκτρώσεις και στειρότητα σε ζώα που περιλαμβάνει η καθημερινή μας διατροφή- ενδεχομένως και στον άνθρωπο. Κι όμως, παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις προς τους επίσημους φορείς, εγκρίθηκε σχετικό μεταλλαγμένο τριφύλι, ενώ η είδηση δεν προβλήθηκε από κανένα Μέσο «Ενημέρωσης»…

Εδώ και πολλά χρόνια, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για την επέκταση της μεταλλαγμένης και εταιριοεξαρτώμενης γεωργίας. Αντίθετα με ότι μπορεί ίσως κάποιοι να πιστεύουν, η κριτική αυτή δεν οφείλεται σε κάποια αντανακλαστική τεχνοφοβία, αλλά σε πολύ πραγματικούς παράγοντες και κινδύνους:

Τα επιχειρήματα του ότι οι μεταλλαγμένες καλλιέργειες είναι ασφαλείς, καθώς γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται γενετική επιμόλυνση σε οικοσυστήματα ή σε παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες από «αδέσποτα» μεταλλαγμένα γονίδια, έχουν ήδη καταρριφθεί από εμπειρικά πλέον δεδομένα, τα οποία οι εταιρίες προσπαθούν επιμελώς να πνίξουν.

Τα μεταλλαγμένα γονίδια αποτελούν «καυτά σημεία» γενετικών ανασυνδυασμών. Οι μεταλλάξεις στη φύση, όσο καταστροφικές ή επιζήμιες και αν είναι για κάποιες βιολογικές μονάδες, προσδίδουν στη γονιδιακή πισίνα μια ποικιλία που συνδέεται με την ελαστικότητα και την προσαρμοστικότητα της ζωής στο σύνολό της.

Η γονιδιακή πισίνα βρίσκεται ουσιαστικά σε ένα μόνιμο βιολογικό διάλογο με το περιβάλλον. Τα «επιχειρήματα» που δεν «πείθουν», οι ανωφελείς ή επιζήμιες μεταλλάξεις δηλαδή, σταδιακά καταστρέφονται ή απορροφούνται. Νέα επιχειρήματα, καινούριες μεταλλάξεις μπορούν να αποτελούν νέες απαντήσεις σε νέες συνθήκες ή βελτιωμένες απαντήσεις σε παλαιές συνθήκες. Αν αυτές «πείσουν», τότε όλο το υπόλοιπο σύστημα της γονιδιακής πισίνας αναπροσαρμόζεται τις εσωτερικές του σχέσεις, αναλογικά με τα νέα γενετικά στοιχεία που προκύπτουν, σε μια πολύ παρανοημένη διαδικασία που ονομάζεται «εξέλιξη», όταν ο πλέον δόκιμος όρος είναι «συνεξέλιξη».

Με το υπάρχον επίπεδο τεχνογνωσίας και οικο-φιλοσοφίας, η «ένεση- πόσω μάλλον ο βομβαρδισμός – της γονιδιακής πισίνας με τεχνητά- μεταλλαγμένα στοιχεία μπορεί να διαταράξει τρομακτικά τη διαδικασία της συνεξέλιξης.

Για να το κάνουμε πιο απλό: τα οικοσυστήματα αλλάζουν διαρκώς. Σε σχέση με το ερώτημα «εξωτερικές συνθήκες» απαντούν με την απάντηση «συνεξέλιξη». Σε ακραίες «εξωτερικές συνθήκες» ή σε ακραίες μεταβολές τους, οι απαντήσεις των οικοσυστημάτων μπορεί να είναι εξίσου εξτρεμιστικές. Σε πλήρη αντίθεση με την ανθρώπινη λογική, η Φύση μπορεί να αναγκαστεί «να κόψει το σώμα για να σώσει το χέρι», με την έννοια ότι μπορεί να αναγκαστεί να εγκαταλείψει ένα πλήρες και επαρκές δομημένο σύνολο σχέσεων, το οποίο κάτω από ακραίες συνθήκες ή ακραίες μεταβολές συνθηκών δεν είναι δυνατόν να συντηρηθεί, προκειμένου να διασωθούν εκείνα τα στοιχεία, των οποίων η συνεξέλιξη μετά από μια αναπόφευκτη καταστροφή θα οδηγήσει πάλι- σε διαφορετικής υφής και σύστασης- πλήρεις και επαρκείς δομές βιολογικών σχέσεων.   

Ένας ακατανόητος «βιολογικός» διάλογος

Ο βιολογικός διάλογος μέχρι σήμερα ήταν «αληθής», απαντούσε σε πραγματικά ερωτήματα με πραγματικές απαντήσεις.

Το παράδοξο των μεταλλαγμένων είναι ότι τις ερωτήσεις τις θέτει πλέον ο επιχειρηματίας και δεν είναι ερωτήσεις βιολογικού διαλόγου, αλλά ερωτήσεις όπως: πως θα επιτύχω τα μεγαλύτερα κέρδη στο μικρότερο χρονικό διάστημα και πως θα αυξάνω στο διηνεκές την κερδοφορία μου ή το πώς θα αποκτήσω μεγαλύτερο έλεγχο στους ανθρώπινους πληθυσμούς μέσω της καταστροφής της «παραδοσιακής» γεωργίας και την εξάρτησή τους από την εταιρική γεωργία; Ενώ οι απαντήσεις που δίδονται από τον γενετιστή απορρέουν απευθείας από τις ερωτήσεις του επιχειρηματία και αυτές επιχειρούν να καλύψουν.

Αυτή, όμως, η διαδικασία του πολιτικο-οικονομικού- τεχνολογικού διαλόγου δεν δύναται νε γίνεται αντιληπτή από το βιοσύστημα ως οτιδήποτε άλλο, παρά ως βιολογικός διάλογος. Ως βιολογικός διάλογος, όμως, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Κάθε γενετικό στοιχείο αποτελεί πληροφορία. Τα μεταλλαγμένα, όμως, πετούν στη φύση «θόρυβο» και την φέρνουν αντιμέτωπη με τις «ψευδείς» βιολογικά ερωτήσεις του επιχειρηματία και τις ψευδείς απαντήσεις του γενετιστή, παραπληροφορώντας την και αναγκάζοντάς την να παράγει και αυτή με τη σειρά της ψευδείς απαντήσεις.

Ο κίνδυνος, δηλαδή, και η έκταση της απορρύθμισης που μπορούν να φέρουν τα μεταλλαγμένα στο βιοσύστημα, μέχρι αυτό να μάθει να μετατρέπει την άχρηστη πληροφορία σε χρήσιμη, είναι απλά τεράστιος.

Στην παρούσα ανάλυση δεν θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στους κοινωνικοπολιτικούς κινδύνους που η επιχειρηματική  τρομοκρατία δημιουργεί (εκβιασμούς της Ε.Ε. από Αμερικάνους διπλωμάτες για την εγκαθίδρυση της μεταλλαγμένης γεωργίας), προσέγγιση της θρησκευτικής εξουσίας για σύμπλευση με τη μεταλλαγμένη ατζέντα (όπως είδαμε να γίνεται μέσω συγκεκριμένων λόμπι στο Βατικανό), αλλά στους ακόμη σοβαρότερους κινδύνους: τους βιολογικούς.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκόσμια εξουσία έχει για μια ακόμη φορά καταφύγει σε μια εκτεταμένη καμπάνια τρομοκρατίας μέσω της επινόησης, κατασκευής και προβολής εικονικών εχθρών απειλών και κινδύνων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και όσον αφορά την δημόσια Υγεία, η παγκόσμια Υγεία έχει ανακηρύξει τη Φύση ως …αρχιτρομοκράτη που χρησιμοποιεί τις τυχαίες μεταλλάξεις για να αφανίσει την ανθρωπότητα.

Όπως ξανά και ξανά έχω γράψει και, σημείο προς σημείο, έχω δικαιωθεί, οι πραγματικές απειλές όχι μόνον πλέον για τη δημόσια Υγεία, αλλά και για τα βιοσυστήματα στο σύνολό τους προέρχονται όχι από τυχαίες φυσικές μεταλλάξεις, αλλά από την εφαρμογή πολιτικών: «Έχουμε αυξήσει κατά πολύ τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες για τα μικρόβια και έχουμε προσανατολίσει τον μηχανισμό επιβίωσής τους προς το τεχνητό περιβάλλον που δημιουργήσαμε. Τα απόβλητα, πυρηνικά, χημικά ακόμη και οργανικά, τα μεταλλαγμένα, το νέο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον των πόλεων, η εκτεταμένη ενδονοσοκομειακή χρήση αντιβιοτικών, η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών από ιδιώτες είναι μόνο μερικοί παράγοντες που μπορούν να εκτρέψουν τη μετάλλαξη προς παθογόνους προς το είδος μιας οδούς και να πυροδοτήσουν πραγματικές πρωτόγνωρες πανδημίες».

Δυστυχώς, έχουμε πλέον τις πρώτες ενδείξεις για μια πρωτόγνωρη τέτοια απειλή- κάτι που, παρότι αποτελεί δικαίωση για τους λίγους που πάλεψαν να αντιστρέψουν το κύμα των πολιτικών δημόσιας Υγείας αλλά και του περιβάλλοντος, είναι μια δικαίωση για την οποία κανείς δεν μπορεί να νιώσει χαρά, παρά μόνο τρόμο.

Η επιστολή που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Ας μπούμε, όμως, απευθείας στο θέμα: την επιστολή- σήμα SOS, που διέρρευσε τον Φεβρουάριο του 2011, σταλμένη από τον Don M. Huber (της Αμερικανικής Φυτοπαθολογικής Κοινωνίας, του Εθνικού Συστήματος Ανάκαμψης από Φυτικές Ασθένειες [NPDRS] του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ και καθηγητή στο Purdue) στον (γενικό) Υπουργό Υγείας Tom Vilsack:

«Αγαπητέ κ. Vilsack:

Μια ομάδα από μείζονες επιστήμονες φυτών και ζώων έφεραν στην προσοχή μου την ανακάλυψη ενός παθογόνου που είναι ορατό μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την υγεία φυτών, ζώων και πιθανώς ανθρωπίνων πλασμάτων. Με βάση την επιθεώρηση των δεδομένων,(ο μικροοργανισμός) είναι εκτεταμένα διαδεδομένος, (ο κίνδυνος είναι) πολύ σοβαρός και βρίσκεται σε πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις σε Roundup Ready σόγια και καλαμπόκι (στο: To Roundup είναι ζιζανιοκτόνο της Mosanto, με βάση τη γλυφωσάτη. Σόγια και καλαμπόκι Roundup Ready (RR) είναι μεταλλαγμένα προϊόντα, πάλι της Mosanto, που έχουν υποστεί επεξεργασία γενετικής μηχανικής, με στόχο να αποκτήσουν αντοχή και ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο Roundup…).

(Η υψηλότερη συγκέντρωση του παθογόνου στα μεταλλαγμένα) υποδεικνύει ένα σύνδεσμο με το (μεταλλαγμένο γονίδιο) Roundup up ή πιο πιθανή με την παρουσία του ζιζανιοκτόνου Round up. Αυτός ο οργανισμός εμφανίζεται να είναι νέος στην επιστήμη! (Το θαυμαστικό ανήκει στον δρ. Huber, και είναι από μόνο του αξιοσημείωτο και ασυνήθιστο σε μια επίσημη επιστολή επιστήμονα, επιδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το κατεπείγον περιεχόμενο της επιστολής).

Αυτή είναι μια πολύ ευαίσθητη πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των εξαγωγικών αγορών σόγιας και καλαμποκιού των ΗΠΑ και σημαντική διακοπή στα εγχώρια αποθέματα τροφής. Από την άλλη πλευρά, αυτός ο νέος οργανισμός μπορεί να ευθύνεται για σημαντικά δεινά.

Γι’ αυτό τον λόγο, οι συνάδελφοι προχωρούμε στην εξέτασή μας με ταχύτητα και διακριτικότητα, και επιζητούμε βοήθεια από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και όλους τους οργανισμούς για να ταυτοποιήσουμε την πηγή προέλευσης του παθογόνου, την επέκτασή του, τις επιπτώσεις του και τη θεραπεία του.

Ενημερώνουμε το Υπουργείο Γεωργίας για τα ευρήματά μας σε αυτό το πρώιμο στάδιο, κυρίως για την απόφασή σας που εκκρεμεί, σε σχέση με την έγκριση του Roundup Ready τριφυλιού Άλφαλφα. Φυσικά, αν είτε το γονίδιο Roundup Ready ή το ζιζανιοκτόνο Roundup προωθεί ή αποτελεί συν-παράγοντα του παθογόνου, μια τέτοια έγκριση θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφορά. Με βάση τις υπάρχουσες ενδείξεις, η μόνη λογική δράση τη δεδομένη στιγμή θα ήταν να καθυστερήσουμε την έγκριση, τουλάχιστον μέχρι το σύστημα Roundup Ready να απενοχοποιηθεί, αν ποτέ κάτι τέτοιο συμβεί.

Τα τελευταία 40 χρόνια, υπήρξα επιστήμονας σε επαγγελματικές και στρατιωτικές υπηρεσίες που εκτιμούν και προετοιμάζουν για φυσικές και ανθρωπογενείς βιολογικές απειλές, περιλαμβανομένου του βιολογικού πολέμου και του ξεσπάσματος ασθενειών. Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία, πιστεύω ότι η απειλή που αντιμετωπίζουμε από αυτό το παθογόνο είναι μοναδική και υψηλού κινδύνου. Με όρους της καθομιλουμένης, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως επείγουσα.

Μια ετερογενής ομάδα επιστημόνων που δουλεύουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα έχουν συνεισφέρει διάφορα κομμάτια αυτού του πάζλ, το οποίο ενωμένο παρουσιάζει το ακόλουθο ανησυχητικό σενάριο:

-ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Αυτός ο προηγούμενος άγνωστος οργανισμός είναι ορατός μόνο υπό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (36,000χ), με ένα κατά προσέγγιση μέγεθος που ισοδυναμεί με αυτό ενός ιού μεσαίου μεγέθους. Είναι ικανός να αναπαραχθεί και φαίνεται ότι είναι ένας μικρο-μυκητοειδής οργανισμός. Αν είναι όντως έτσι, θα είναι ο πρώτος μικρο-μύκητας τέτοιου είδους που έχει ποτέ ανακαλυφθεί. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτός ο μολυσματικός παράγοντας επάγει ασθένειες τόσο σε φυτά όσο και θηλαστικά, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο.

-Η ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ:

Βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε σόγια και καλαμπόκι Roundup Ready (τα μεταλλαγμένα προϊόντα της Mosanto), σε ζωοτροφές, στα περιεχόμενα στομαχιού χοίρων και στον πλακούντα χοίρων και βοοειδών.

-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΞΕΣΠΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ:

Ο οργανισμός είναι παραγωγικός σε φυτά μολυσμένα με δύο διάχυτες παθήσεις, που μειώνουν τις αγροτικές αποδόσεις και το αγροτικό εισόδημα – το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου (SDS) στη σόγια και τον μαρασμό Goss στο καλαμπόκι. Το παθογόνο βρίσκεται επίσης στον μυκητιασικό αιτιολογικό παράγοντα του SDS (Fusarium solani FSP Glycines).

-Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαίωσαν την παρουσία του οργανισμού αυτού σε μια ευρεία ποικιλία ζώων που εμφάνισαν αυτόματες αποβολές και στειρότητα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα από εν εξελίξει έρευνα είναι επίσης σε θέση να αναπαράγουν αμβλώσεις σε κλινικό περιβάλλον.

Το παθογόνο μπορεί να εξηγεί την κλιμακούμενη συχνότητα της στειρότητας και των αυτόματων αποβολών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε αμερικάνικες επιχειρήσεις βοοειδών, γαλακτοκομικών, χοίρων και αλόγων. Αυτές περιλαμβάνουν πρόσφατες εκθέσεις ποσοστών στειρότητας σε μοσχίδες γαλακτοπαραγωγής άνω του 20% και αυτόματες αποβολές σε βοοειδή σε ποσοστό που αγγίζει του 45%...

-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Περιληπτικά, λόγω του υψηλού τίτλου του νέου αυτού ζωικού παθογόνου σε καλλιέργειες Roundup Ready καλλιεργειών και της σύνδεσης του με φυτικές και ζωικές ασθένειες που αποκτούν επιδημικές διαστάσεις, ζητούμε τη συμμετοχή του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας σε μια έρευνα πολλών φορέων και σε άμεση διακοπή της έγκρισης των Roundup Ready (RR), μέχρις ότου η αιτιακή ή σχέση προδιάθεσης με τη γλυφωσάτη και τα RR φυτά να μπορεί να αποκλειστεί ως απειλή για τη φυτική και ζωική παραγωγή και την ανθρώπινη υγεία.

Είναι επείγον να εξετασθεί το αν οι παρενέργειες της χρήσης γλυφωσάτης μπορεί να έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη αυτού του παθογόνου ή το αν του επέτρεψαν να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη σε εξασθενημένους φυτικούς και ζωικούς φορείς του. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η γλυφωσάτη ενθαρρύνει τα παθογόνα εδάφους και έχει ήδη εμπλακεί στην αύξηση περισσότερων από 40 ασθενειών των φυτών. Διαλύει την άμυνα των φυτών μέσω της χύλωσης ζωτικών θρεπτικών συστατικών και μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στις ζωοτροφές, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει ζωικές διαταραχές. Για τη σωστή αξιολόγηση αυτών των παραγόντων, ζητούμε πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία του Αμερικάνικου Υπουργείου  Γεωργίας.

Έχω μελετήσει παθογόνα φυτών για περισσότερο από 50 χρόνια. Βλέπουμε τώρα μια άνευ προηγουμένου τάση αυξανόμενων φυτικών και ζωικών ασθενειών και διαταραχών. Αυτό το παθογόνο μπορεί να είναι καθοριστικό για την κατανόηση και την επίλυση αυτού του προβλήματος. Αξίζει την άμεση προσοχή μας… για να αποφευχθεί μια γενική κατάρρευση των κρίσιμων γεωργικών υποδομών μας...

                                                                                                                            Don M. Huber»

Ασύμφορες προειδοποιήσεις

Καινούργιο παθογόνο που σχετίζεται μάλλον με τα μεταλλαγμένα και ενθαρρύνεται από τη χρήση του εξαιρετικά εμπορικά επιτυχημένου – και επομένως ευρείας χρήσης- ζιζανιοκτόνου της Mosanto, που περιέχει γλυφωσάτη… Παθογόνο που όχι μόνο μπορεί να σκοτώσει «αυτόματα» φυτά, αλλά και να προκαλέσει αυτόματες εκτρώσεις και στειρότητα σε ένα φάσμα ζώων, τα οποία και ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για τη διατροφή του. Όσον αφορά το καινούριο παθογόνο, δε μιλάμε για ένα είδος, το οποίο είναι «ειδικό» σε σχέση με τα είδη. Αν οι αρχικές επισημάνσεις είναι σωστές, από τα φυτά περνά στα ζώα μέσω της τροφής και, προφανώς, από τα φυτά στον άνθρωπο, όπου μπορεί πιθανώς να προκαλεί τα ίδια συμπτώματα που προκαλεί στα ζώα που τρώει: αυτόματες αποβολές και στειρότητα.

Καλώς ήρθατε στην εναρκτήρια σκηνή του μεταλλαγμένου κόσμου!

Ας δούμε, όμως, τις λεπτομέρειες γι’αυτό το νέο παθογόνο.

Σύμφωνα με τον Huber: Ο οργανισμός είναι ορατός μόνο μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, με μέγεθος μεσαίου ιού, μπορεί να αναπτυχθεί σε κυτταρικές καλλιέργειες, δεν είναι ιός, δεν είναι prion, δεν είναι μυκόπλασμα, αναπαράγεται, είναι πολύ συχνό «παράσιτο» σε άλλους οργανισμούς, βρέθηκε ακόμα και στα μικκύλια μυκήτων. Αναπτύσσεται εξαιρετικά καλά υπό την παρουσία βακτηρίων. Είναι μολυσματικό σε βοοειδή, χοίρους, άλογα, πουλερικά. Μπορεί να σκοτώσει γονιμοποιημένο ωάριο μέσα σε 24 έως 48 ώρες…

Σε αντίθεση με τους ιούς, λοιπόν, μπορεί να (αυτό) αναπαραχθεί, ο κύκλος ζωής του είναι συμβατός με μια ποικιλία άλλων οργανισμών, είναι αρκετά κοινό (έχει, δηλαδή, ήδη επεκταθεί) και οι πληθυσμοί του είναι εξαιρετικά πολυάριθμοι όπου συνδέονται με τη χρήση γλυφωσάτης ή/ και με μεταλλαγμένες καλλιέργειες που φέρουν το αντίστοιχο μεταλλαγμένο γονίδιο (RR).

Είναι τόσα χρόνια που το κατεστημένο των καινών επιδημιών μας τρομοκρατεί με εικονικές ή μικρής επίπτωσης επιδημίες, όπως η γρίπη των πουλερικών και των χοίρων, ώστε οι φαρμακευτικές να πουλήσουν αναποτελεσματικά ή/ και επιζήμια φάρμακα και εμβόλια, μια άλλη βιομηχανία που κατέχεται από τα ίδια περίπου κεφάλαια και συμφέροντα με τη φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία των μεταλλαγμένων, όχι μόνο απειλεί σιτιστικά τον πλανήτη, όχι μόνο ελέγχει πολιτικά μεγάλα κομμάτια του, αλλά και τοποθετεί στη δημόσια υγεία πιθανές πανδημικές βόμβες μεγατόνων.

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που, ενώ οι γρίπες ήταν για μήνες πρωτοσέλιδα και πρωταγωνιστούσαν στα δελτία ειδήσεων σε μια πρωτοφανή απόπειρα πλύσης εγκεφάλου, η συγκεκριμένη είδηση, παρότι αντιπροσωπεύει πολύ πιο πραγματικούς κινδύνους από ότι οι εικαζόμενοι ή έστω μικρής επίπτωσης κίνδυνοι των καινών επιδημιών, ελάχιστα αναπαράχθηκε από τα καθεστωτικά ΜΜΕ.

Ο λόγος που συνέβη είναι αυτός ακριβώς που φαντάζεστε.

Η είδηση εκφράζει μάλλον πραγματικούς κινδύνους: ήδη φαίνεται να βρισκόμαστε εν μέσω μιας φυτικής και ζωικής πανδημίας που σχετίζεται με τη χρήση μεταλλαγμένων και/ή συζευγμένων ζιζανιοκτόνων. Και παρότι μπορεί ανθρώπινοι πληθυσμοί να απειλούνται από μια πρωτόγνωρη επιδημία, η πραγματική απειλή για το σύστημα είναι η γνωστοποίηση της απειλής δημόσιας Υγείας, καθώς αυτή (η γνωστοποίηση) απειλεί τα μεταλλαγμένα συμφέροντα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι λειτουργούν ενίοτε ως πλασιέ των εταιριών. Άλλοτε ως στυγνοί εκβιαστές. Άλλοτε αγοράζουν εκατομμύρια δόσεις εμβολίων για μια απατηλή επιδημία, όταν βασικές υποδομές στα συστήματα Υγείας καταρρέουν.

Το αποτέλεσμα; Παρά τις προειδοποιήσεις και την έκκληση Huber, το RR αλφάλφα τριφύλι (αναφέρομαι στη μεταλλαγμένη έκδοση και όχι στο επωφελέστατο φυσικό αλφάλφα) πήρε έγκριση!

Μη θεωρείτε ότι αυτό είναι ένας κακός εφιάλτης που θα φύγει όταν ξυπνήσουμε. Κακός είναι. Εφιάλτης είναι. Αλλά δεν θα το κουνήσει ρούπι, αν δεν τον σπρώξουμε να πέσει από τον γκρεμό.

Κάποτε λέγαμε πως κάνουμε ότι κάνουμε για να έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα πρέπει απλά να τους διασφαλίσουμε ότι θα έχουν μέλλον, ότι δε θα επιτρέψουμε να γίνουν κιμάς στις μηχανές και μηχανεύσεις της πολυπλόκαμης εγκληματικής ολιγαρχίας του πλούτου.

Του Πέτρου Αργυρίου/ΗΝ συγγραφέας με πλούσιο συγγραφικό έργο και αναλυτής με πολλές έγκυρες προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου