Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ;

Ξενοδόχος, τὸ 1964, ῥίχνει ὀξὺ στὴν πισίνα τοῦ ξενοδοχείου του, ἐνᾦ κολυμποῦν μαῦροι…
Αὐτὸς εἶναι ῥατσισμὸς καὶ ὄχι τὸ νὰ θέλω τοὺς λαθρομετανάστες ἔξω ἀπὸ τὴν χώρα μου…

Θέλεις νά μάθῃς τό τί εἶναι ῥατσισμός;

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ὑπάρχει ὅταν κάποιος ὑποστηρίζει ὅτι ἐγγενεῖς λόγοι καθιστοῦν τοὺς ἀνθρώπους τῆς λευκῆς φυλῆς ἀνώτερους ἀπὸ ἐκείνους τῆς μαύρης φυλῆς.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ δὲν ὑπάρχει ὅταν λὲς ὅτι ἔνας πολιτισμὸς εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ κάποιον ἄλλον.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ δὲν ὑπάρχει ὅταν συγκρίνοντας μεταξύ τους τοὺς δύο πολιτισμοὺς καταλήξεις στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ἔνας ὑπερτερεῖ τοῦ ἄλλου. Ὅταν π.χ. ἀποδείξεις ὅτι ἡ ἐπιρροὴ τοῦ ἑνὸς φτάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας ἐνῶ τοῦ ἄλλου ἐξαφανίστηκε χωρὶς να συντρέχει φυσικὴ ἢ ἅλλη καταστροφή.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ δὲν εἶναι νὰ πῇς ὅτι τὸ θέατρο, ἡ πολιτική, ἡ βουλή, ἡ δημοκρατία, οἱ ἀρχὲς διοικήσεως τῆς πόλεως, οἱ ἀρχές ποὺ διέπουν τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι ἀπὸ ἀλλοῦ.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ εἶναι νὰ ὑποστηρίξῃς ὅτι ἐξ ὁρισμοῦ ὁ Χριστιανὸς εἶναι καλλίτερος ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Μουσουλμάνο.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ δὲν ὑπάρχει ὅταν ὑποστηρίζεις ὅτι εἶναι διαφορετικοὶ μεταξὺ τοὺς καὶ ὅτι ἡ συγκρούση τῶν κοσμοθεωριῶν στὶς ὁποῖες πιστεύουν, πολὺ συχνὰ προκαλοῦν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια στὸ στερέωμα μιᾶς κανονικῆς ἀνθρώπινης σχέσεως.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ εἶναι κάθε τὶ ποὺ δέχεσαι ἀξιωματικὰ καί ποὺ ἀποβαίνει εἰς ὄφελος ἐνὸς ἀνθρώπου ἔναντι κάποιου ἅλλου.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ εἶναι νὰ δέχεσαι ὅτι ὑπάρχουν ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι ἄνθρωποι.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ δὲν εἶναι νὰ ἀποδείξῃς ὅτι ὑπάρχει ἀνώτερος καὶ κατώτερος τρόπος σκέψεως. Πῶς να τὸ κάνουμε;

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ εἶναι νὰ ἰσχυρίζεσαι ὅτι ἐπειδὴ μὲ τὴν βούρτσα μπορεῖς να βάψῃς τὸ ταβάνι, τότε ἡ πούτσα πρέπει νὰ καῇ στὴν πυρά.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ εἶναι νὰ ἰσχυρίζεσαι ὅτι ἐπειδὴ μόνον μὲ τὴν πούτσα μπορεῖς νὰ κάνῃς παιδιὰ τότε ἡ βούρτσα πρέπει νὰ πεταχτῇ στὰ σκυλιά.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ δεν εἶναι νὰ ἰσχυριστῇς ὅτι κάθε πρᾶγμα, εἶναι τόσο χρήσιμο ὄσο τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ ἄρα κάποιο ἀπὸ τὰ δύο εἶναι πολύτιμο.

Χαρούλα Χαλκιᾶ

Πηγή
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου