Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ ΠΑΝΤΟΥ!

Πέραν τῆς πράγματι προβληματικῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως, ποὺ ὅλους μᾶς θέτει ὑπὸ τὸν ζυγὸ τῆς δουλείας, ἐδῶ τίθεται ἀκόμη ἕνα ζήτημα, πολὺ σοβαρότερον ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἐθεωρεῖτο ὡς ἀναφαίρετον δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου κι ἐλέγετο ἐργασία.

Ἐδῶ πλέον τίθεται θέμα ἀλλαγῆς κοινωνικῶν ἱστῶν καὶ δομῶν, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ οὐσιαστικῶς μᾶς ὁδηγοῦν ΟΛΟΥΣ ἄμεσα στὸ νὰ ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τὰ συσσίτια καὶ ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνη. Κι αὐτὸ ποὺ γράφω τὸ γράφω ἀπολύτως συνειδητῶς καὶ ἀντιλαμβάνομαι πὼς θὰ ξεφύγῃ …ΟΥΔΕΙΣ ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάρα!!!

Ἡ κακομοιροποίησις τῆς κοινωνίας μας, μὲ τοὺς χιλιάδες ἀστέγους, εἶναι τὸ  ἕνα σκέλος αὐτοῦ ποὺ ἔρχεται καὶ ποὺ ἤδη συμβαίνει.

Ἄνθρωποι, ποὺ στὴν πλειοψηφία τους, ἔως ἐχθές, εἶχαν καὶ τὸ δικαίωμα στὴν ἀξιοπρεπῆ ἐπιβίωσιν ἀλλὰ καὶ διαβιοῦσαν ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες, σήμερα σύρονται κυριολεκτικῶς στὸν ἀφανισμὸ τῆς προσωπικότητός τους. Διότι τὸ πρῶτο ποὺ πλήττεται σὲ κάποιον ἄνθρωπο, ὅταν μένῃ ἄστεγος, εἶναι ἡ ἀξιοπρέπειά του.

Ἡ εἰκόνα τους λοιπὸν μᾶς φέρνει κάτι ἀπὸ τὸ μέλλον μας καὶ ὀφείλουμε νὰ προετοιμαστοῦμε καταλλήλως, ἐὰν θέλουμε νὰ ἐπιβιώσουμε μὲ τοὺς δικούς μας ὅρους ἤ μὲ κάποιους ὅρους, περισσότερο ἀξιοπρεπεῖς.


Κακὰ τὰ ψέμματα…

Ἡ ἐξάρτησίς μας ἀπὸ τὶς «καλὲς προθέσεις» τῶν ἐκκλησιῶν, τῶν Δήμων καὶ τῶν ΜΚΟ ἀποδεικνύει ἐμπράκτως πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἄλλοι ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ φᾶμε, θὰ πιοῦμε ἤ θὰ …κατουρήσουμε.


Δυστυχῶς, εἶναι τόσο μεγάλο τὸ πρόβλημα, ποὺ ἀπορῶ μὲ τοὺς γνωστοὺς «οἰκονομολόγους», ποὺ συνήθως μᾶς συμβουλεύουν γιὰ τὸ ἄλφα ἤ τὸ βῆτα θέμα, συστήνοντάς μας φυσικὰ πάντα νὰ κάνουμε τὴν ἀπαραίτητον ὑπομονή, γιὰ τὴν ἀδράνειά τους ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου… Διότι δὲν ἐνδιαφέονται νὰ μᾶς προετοιμάσουν καταλλήλως. Τί ἐπιθυμοῦν; Νά ἀφανισθῇ τό μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ὑπό τό βάρος τῆς ἀνεχείας;

Κατ’  ἐπέκτασιν, ἄς μὴν χαιρόμαστε γιὰ τὸ ὅ,τι κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς ὑποαπασχολοῦνται ὁπουδήποτε. Δὲν πήραμε πίστωσιν χρόνου. Δὲν εἴμαστε οἱ …τυχεροὶ τῆς ὑποθέσεως…

Εἶναι μία θαυμασία ψευδαίσθησις, ποὺ οὐσιαστικῶς ἐνισχύει τὴν ἤδη σαπισμένη οἰκονομία τῆς χώρας μας καὶ ὁδηγεῖ, μὲ μαθηματικὴ βεβαιότητα, ΟΛΟΥΣ μας στὴν ἀπόλυτο ἐξάρτησιν ἀπὸ τὶς ὀρέξεις καὶ τὰ γοῦστα τοῦ κάθε ἀνωμάλου.

Δυστυχῶς, ἐπαναλαμβάνω τὸ «δυστυχῶς» σήμερα συνέχεια, δὲν εἶναι πρόσκαιρον αὐτὸ ποὺ συμβαίνει ἀλλὰ κάτι ἄλλο. Ὅταν θὰ τὸ κατανοήσουμε θὰ εἶναι ἀργά…

Καὶ τὸ πρῶτο ποὺ θὰ μετανιώσουμε, διότι θὰ μετανιώσουμε, θὰ εἶναι αὐτὰ ὅλα ποὺ δὲν κάναμε καὶ πράξαμε, ὅταν μπορούσαμε ἀκόμη…

Γιὰ τὴν ὥρα ἄς ἀπολαύσουμε τὴν μακαριότητά μας.

Υ.Γ. Ὅταν ὁ τράγος …ἡμιαπασχολεῖται, τότε τὸ ἀποτέλεσμα, συντόμως, φαίνεται στὸ …κοπάδι!

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου